شرایط فروش قسطی بازار مبل نهال زیتون

1. یک سوم نقد الباقی ۱۶ فقره چک به صورت ماه به ماه و یا یک سوم نقد و الباقی طی یک فقره چک هشت ماهه.
2. یک چهارم نقد الباقی ۱۲ فقره چک به صورت ماه به ما و یا یک چهارم نقد الباقی یک فقره چک شش ماهه
3. یک دوم نقد الباقی ۱۶ فقره چک به صورت ماه به ماه به همراه چهار درصد تخفیف و یا یک دوم نقد الباقی یک فقره چک هشت ماهه به همراه 4 درصد تخفیف
4.یک سوم نقد الباقی ۱۲ فقره چک به صورت ما به ما به همراه ۳ درصد تخفیف و یا یک سوم نقد الباقی یک فقره چک ۶ ماهه به همراه ۳ درصد تخفیف

برای خرید به صورت اقساط از طریق فرم زیر درخواست خود را ارسال کنید.

  • این زمینه برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
بستن
مقایسه