رویه ارسال سفارش

ارسال رایگان به سراسر کشور متناسب با مبلغ خرید (500 کیلومتر حداقل خرید 7 میلیون تومان – 1000 کیلومتر حداقل خرید 13 میلیون – 1500 کیلومتر حداقل خرید 19 میلیون تومان می باشد ) و در صورت خرید کمتر هزینه ارسال با مشتری میباشد. در صورت خرید نقدی بالای 20 میلیون تومان علاوه بر تخفیف و ارسال رایگان یک عدد تابلوفرش و در صورت خرید بالای 30 میلیون تومان 2 عدد تابلو فرش هدیه از بازار مبل نهال زیتون دریافت کنید.
کلیه چکها باید صیاد طرح جدید و در و چه آقای جواد دانا باشد و چنانچه چک ها به نام خریدار نباشد حتماً باید پشت چک ها به نام خریدار امضا شوند.

بستن
مقایسه